WORKS制作実績

射出成形用部品・設備カタログ改定版制作

クライアント:工業部品商社様
仕様:B5判/672ページ
言語:日
4ヶ月

案件概要

●射出成形標準部品・設備総合カタログ2019年版
●前年度発刊のカタログに200ページ分の新商品を追加
●200点以上の新商品カタログ用図面を作成
●広告ページを増量し新商品紹介を強化

WORKSカタログ制作実績

ページの先頭へ戻る